Algemene voorwaarden

 


Algemene voorwaarden IJsselsteinse Kunst- & Hobbymarkt
 
1.  De Kunst- & Hobbymarkt vindt plaats op de derde zaterdag van
      september van 10.00 tot 16.00 uur.
2.  Inschrijving per e-mail kunstenhobbymarkt@gmail.com
3.  Beoordeling van uw werk kan een onderdeel zijn van de
     selectieprocedure.
4.  Toewijzing deelname vindt plaats op basis van kwaliteit, diversiteit
     samenstelling markt en maximaal aantal deelnemers.
5.  Deelnemers ontvangen uiterlijk 6 weken voor aanvang Kunst- &
     Hobbymarkt bericht van toewijzing.
6.  Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld dat
     vóór 1 Juli a.s. overgemaakt dient te zijn op rekening van
     Kunst- & Hobbymarkt te IJsselstein.
7.  Bij  annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de markt bestaat er
     geen recht op restitutie.
8.  De ingeschreven deelnemer dient zelf aanwezig te zijn.
9.  Alleen zelf gemaakte kunst- en hobbyartikelen mogen voor verkoop
     worden aangeboden.
10.  Het inrichten van de kraam dient plaats te vinden tussen 8.00 en
      10.00 uur.
11.  Voor 10.00 uur dient de eventuele auto van de markt verwijderd te
       zijn.
12.  Voor het einde van de markt om 16.00 uur mag de kraam niet
       ontruimd worden.
13.  Uiterlijk 1 uur na afloop van de markt, om 17.00 uur, dient de kraam
       ontruimd te zijn en de plaats schoon achtergelaten te worden.
14.  Bij calamiteiten dient er gehoor gegeven te worden aan de
       aanwijzingen van de organisatie.
15.  De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade voor,
       tijdens en/of na de markt aan uw eigendommen.
16.  Bij bijzondere omstandigheden kan de organisatie besluiten
       om de markt voortijdig te annuleren. De organisatie kan niet
       aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde
       inkomsten.
17. Indien u toch afziet van deelname aan de markt zijn wij genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen.
      € 5,- vanaf sluitingsdatum inschrijving (15 Juni 2016)
      € 7,50 vanaf een maand voor de start van de markt.
18.  Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien beslist de
       organisatie van de markt.

De organisatie.